top of page

רעיונות למתנה

‏‏ללא שם_edited (1) - עותק.jpg
סל ביגוניות ורד

סל ביגוניות ורד

#26

129 ש"ח

ביגוניה ורד בכלי קרמי

ביגוניה ורד בכלי קרמי

#24

קוטר עציץ: 15 ס"מ

90 ש"ח

גוזמניה שלישייה

גוזמניה שלישייה

#13

198 ש"ח

סחלב בכלי זכוכית

סחלב בכלי זכוכית

#6

קוטר עציץ: 15 ס"מ

259 ש"ח

אנטוריום גדול בכלי קרמי

אנטוריום גדול בכלי קרמי

#31

קוטר עציץ: 18 ס"מ

165 ש"ח

ביגוניה ורד ביוטה

ביגוניה ורד ביוטה

#20

קוטר עציץ: 15 ס"מ

55 ש"ח

קלתאה בכלי קרמי

קלתאה בכלי קרמי

#16

קוטר עציץ: 15 ס"מ

98 ש"ח

גוזמניה שלישייה בסל

גוזמניה שלישייה בסל

#14

258 ש"ח

סחלב בינוני בכלי זכוכית

סחלב בינוני בכלי זכוכית

#9

קוטר עציץ 12 ס"מ

173 ש"ח

אנטוריום קטן בכלי קרמי

אנטוריום קטן בכלי קרמי

#35

קוטר עציץ: 15 ס"מ

110 ש"ח

ביגוניה ורד בסל קש

ביגוניה ורד בסל קש

#21

קוטר עציץ: 15 ס"מ

64 ש"ח

קלתאה בביצת בטון

קלתאה בביצת בטון

#17

קוטר עציץ:18 ס"מ

155 ש"ח

הורטנזיה בסל יוטה

הורטנזיה בסל יוטה

#15

קוטר עציץ: 18 ס"מ

134 ש"ח

סחלב פיצי בכלי זכוכית

סחלב פיצי בכלי זכוכית

#7

קוטר עציץ: 9 ס"מ

85 ש"ח

אנטוריום בסל ידיות

אנטוריום בסל ידיות

#32

קוטר עציץ: 18 ס"מ

188 ש"ח

bottom of page