צמחי בית וצל

Image by Katrien Van crombrugghe

אלוקסיה פולי

קוטר: 12 ס"מ

36 ש"ח

דיפנבכיה טרופיק

גודל עציץ: 18-24 ס"מ

סינגוניום אדום

קערה 20 ס"מ

50 ש"ח

אנטוריום

קוטר עציץ: 9-24 ס"מ

73-178 ש"ח

חמדוריאה נאה

גודל עציץ: 9-24 ס"מ

18-120 ש"ח

סנסיווריה מגוונת גבוהה

גודל עציץ:12-24 ס"מ

30-135 ש"ח

בת שבע מטפסת מגוונת

קוטר עציץ: 9-35 ס"מ

23-140 ש"ח

נמטנטוס

קוטר עציץ: 9-20 ס"מ

18-62 ש"ח

פוטוס

קוטר עציץ: 12-25 ס"מ

23-60 ש"ח