top of page

בת שבע מטפסת מגוונת

Hoya Carnosa

מטפס סוקולנטי, רב שנתי וירוק עד . בהינתן תנאים מתאימים, מייצר פריחה מרהיבה בחודשי הקיץ-סתיו.

לגידול בבית מואר או בחוץ בצל

עוצמת אור גבוהה

יכול לקבל מעט שמש ישירה

להשקות לרוויה רק כאשר האדמה יבשה

רב-שנתי

בת שבע מטפסת מגוונת

קוטר עציץ: 9-35 ס"מ

30-140 ש"ח

bottom of page