top of page

קלתאה אינסיגניס

Goeppertia insignis

צמח רב שנתי ממשפחת הקלתיאות המתאים לקישוט הבית או המשרד.

לגידול בתוך הבית

עוצמת אור גבוהה

ללא שמש ישירה

לשמור על לחות קבועה של מצע השתילה

רב-שנתי

קלתאה אינסיגניס

קוטר: 12-15

50-80 ש"ח

bottom of page