top of page

שולחני

120 ש"ח

סידור שולחני עגול ביוטה

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#15

bottom of page