top of page

שולחני וחגיגי

120 ש"ח

סידור שולחני בכלי קטן

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#14

bottom of page