top of page

לבן וחגיגי

200 ש"ח

סידור שולחני בכלי אבן

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

סידור שולחני חגיגי לראש השנה: פרחים לבנים ורימונים בכלי אבן

#56

bottom of page