top of page

שולחני וחגיגי

220 ש"ח

סידור שולחני אובלי

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#17

bottom of page