top of page

לבן וחגיגי

200 ש"ח

סידור עגול בכלי זכוכית

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#32

bottom of page