top of page

צבעוני

95 ש"ח

מיקס גרברות

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

בוקט צבעוני המכיל גרברות במגוון צבעים וירק.

#29

bottom of page