top of page

רומנטי

מחיר משתנה

זר שכולו ורדים

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר ורדים קלאסי מגה-רומנטי
ניתן להזמין בגדלים שונים

#54

bottom of page