top of page

לבן וחגיגי

130 ש"ח

זר שושן צחור וליזי

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#24

bottom of page