top of page

שולחני

90 ש"ח כולל כלי

זר שולחני פסטל

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#31

bottom of page