top of page

שדה

150 ש"ח

זר פרחי שדה עשיר

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר פרחי שדה עשיר ואביבי עם נוריות, כלניות, טווידה ודלפיניום

#15

bottom of page