top of page

שדה

110 ש"ח

זר פרחי שדה

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר פרחי שדה אביבי

#16

bottom of page