top of page

לבן וחגיגי

165 ש"ח

זר סייפנים ושושן צחור

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#29

bottom of page