top of page

שדה

80 ש"ח

זר נוריות וכלניות

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר שדה עם נוריות, כלניות ירק

#17

bottom of page