top of page

אלגנטי

140 ש"ח

זר ליליות וליזי ורוד

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר אלגנטי של ליליות, ליזיאנטוס וירק. שאלו אותנו על אפשרויות שילובי הצבעים

#38

bottom of page