top of page

טבעי ואביבי

130 ש"ח

זר ליליות ואלסטרומריה

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#22

bottom of page