top of page

אלגנטי

החל מ 90 ש"ח

זר ליזי ורוד לבן

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

42

bottom of page