top of page

לבן וחגיגי

125 ש"ח

זר ליזי וטווידה

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#27

bottom of page