top of page

שדה

65 ש"ח

זר כלניות

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

זר קטן ואביבי של כלניות ולימוניום

#37

bottom of page