top of page

לבן וחגיגי

100 ש"ח

זר חרציות וליזי לבן

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#13

bottom of page