top of page

צבעוני

90 ש"ח

זר גרברות וליזי

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

בוקט צבעוני המכיל גרברות במגוון צבעים וירק. שאלו אותנו על אפשרויות שילובי הצבעים

#29

bottom of page