שולחני

90 ש"ח כולל כלי

1/0

בוקט שולחני ורוד

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

22