top of page

שולחני

90 ש"ח כולל כלי

בוקט שולחני ורוד

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

22

bottom of page