top of page

טבעי ואביבי

80 ש"ח

בוקט חמניות

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#24

bottom of page