זוטה לבנה

Micromeria fruticosa

צמח רב שנתי וירוק עד
מתאים לגידול בשמש ישירה, מלאה או חלקית
משמש לרוב לחליטות תה

זוטא לבנה

קוטר עציץ 12 ס"מ

12 ש"ח