top of page

לבן וחגיגי

160 ש"ח

זר סייפנים חגיגי

ההרכב המדויק של הזרים עשוי להשתנות לפי

עונתיות ובהתאם לזמינות הפרחים במלאי

מחירי הפרחים אינם כוללים ואזה - אפשר להוסיף

#25

bottom of page